Náboženství

Křesťané

Devadesát pět procent obyvatel Dominikánské republiky se hlásí k římskokatolické církvi. Takto vysoké procento vychází z historie – toto náboženství sem přivezli evropští kolonisté a původní obyvatele masově a násilně nutili konvertovat.

Dominikánci se tak pravidelně účastní mší a svatého přijímání a slaví křesťanské svátky. Dnes už je to pro ně ale spíše společenská než duchovní záležitost. Jsou velmi svobodomyslní, takže nedodržují vše, co jim církev diktuje – např. rozhodně se zde nenosí předmanželská sexuální zdrženlivost.

V bohatších oblastech jsou kostely skutečně honosné a bohatě zdobené, jinde se jedná o malou stavbu z kovové konstrukce a několika plechů s několika lavicemi a krucifixem uvnitř.

Voodoo

Zbylých pět procent obyvatel ostrova buď nikdy ke křesťanství nepřešlo nebo konvertovalo zpět a vyznává původní afro-americký mystický kult voodoo. Toto náboženství dosud působí velmi tajemně.

Jeho vyznavači se snaží o jeho rituálech veřejně příliš nešířit, takže před světem zůstává do jisté míry stále utajeno.

Ví se sice, že pomocí určitého tance se vyznavači dostávají do transu, během kterého prý komunikují s duchy zemřelých zvířat.

Většina dalších informací jsou spíše spekulace vzniklé na základě představivosti tvůrců hollywoodských fil­mů.

Známé zapichování jehel do figurky sice z jisté části voodoo vychází, ale není příliš běžné, ale zvířecí oběti jsou prý stále časté.