Příroda

K ostrovu Hispaniola byla matka příroda velmi štědrá a nadělila mu velmi bohatou faunu i flóru. V Dominikánské republice je zoology registrováno 5 600 druhů rostlin (37 % z nich je endemických), 112 druhů ptáků, nejrůznější hadi, dva vzácné druhy želv, motýli a hmyz.

Nejzajímavějším zde žijícím savcem je pravděpodobně solenodon paradoxus nebo-li štětinatec podivný.

Přírodní parky

V této zemi se nachází celkem 17 národních parků a rezervací. Nejnavštěvovanějším národním parkem je zřejmě „del Este“ s divokými olivami, palmami a hispaniolským mahagonem na jihovýchodě ostrova.

Těmi nejdůležitějšími jsou však zřejmě Par Armando Bermúdez a José del Carmen Ramirez sousedící v pohoří Cordillera Centra. Žije zde totiž 47 druhů motýlů, které nebyly nalezeny nikde jinde na světě, a pramení zde 12 nejvýznamnějších řek celého ostrova (Yague del Norte, Bao, Jagua, …).

Velkou návštěvnost má též park Monte Christi v severozápadní části ostrova v jehož subtropickém lesnatém porostu žije 163 druhů ptáků a 11 druhů plazů (včetně krokodýla amerického). Parky Bauco de la Piata a La Paleta se pak od ostatních zcela zásadně liší tím, že leží v moři.

Ten první byl vyhlášen zejména proto, že sem od ledna do dubna připlouvají velryby ze severního Atlantiku (asi 2 000 až 3 000 druhů), aby se spářily a porodily mláďata. V druhém je zase možno nalézt vzácné korálové ryby, chobotnice a úžasné korálové formace.

Ostrov Rhodos
Navštivte ostrov boha Slunce a užijte si některý z 350 slunečných dnů.